Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka (zejména jméno, příjmení a adresa) jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníka (kupujícího) jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu provozovatele internetového obchodu (prodávajícího) za účelem úspěšné realizace obchodního případu (splnění objednávky zákazníka) a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimkou mohou být smluvní dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nezbytném pro bezproblémové doručení zásilky. Osobní údaje zákazníka jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník odesláním objednávky (uzavřením smlouvy) souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi provozovatele internetového obchodu i po splnění smlouvy a to až do doby svého písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Takto získané osobní údaje mohou být prodávajícím použity za účelem zaslání obchodního sdělení, případně obchodní nabídky zákazníkovi. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.